Fotografi Cesty svetla sú kreatívni a odvážni

Aspoň to zaznelo z úst členov odbornej poroty, keď skúmala súťažné snímky fotografickej súťaže Cesta svetla. 18. ročník je podľa nich jeden z najsilnejších. Pozrite sa, ako sa autori tohto roku posunuli, ktorá z fotografii bude vaša naj? Záver roka

Budeme sa mať radi aj po voľbách?

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet prinesie začiatkom novembra lásku vo všetkých jej podobách. Slovenská online aj offline spoločnosť je už nejaký čas plná konfliktov a napätia, čomu nepomáhajú ani blížiace sa parlamentné voľby. Festival Jeden svet chce preto tento

Biela pastelka 2023: IDEme vlakom!  

V piatok 22. septembra boli v uliciach dobrovoľníci verejnej zbierky Biela pastelka, no poslanie 22. ročníka pokračuje ďalej. Vďaka spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) výnimočnou aktivitou. Braillovo písmo, chôdzu s bielou palicou, hovoriace hodinky i počítač s hlasovým výstupom budú môcť spoznať cestujúci priamo

Aktuálne možnosti a výzvy hmatovej grafiky

Dátum: 14. júna 2023, 9.30 – 16.00 Miesto konania: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, Levoča Srdečne vás pozývame na odbornú konferenciu Aktuálne možnosti a výzvy hmatovej grafiky, ktorá sa uskutoční v stredu 14. júna 2023 v priestoroch SKN.

Svet s vodiacim psom je pestrofarebný

Posledná aprílová streda je pre ľudí so zrakovým postihnutím významným dňom, pretože si pripomínajú, akú dôležitú úlohu majú vodiace psi v živote mnohých nevidiacich a slabozrakých. Dovedú do práce, na zastávku, vyhľadajú dvere, pomôžu i v neznámom priestore. No nie sú len

Dnes je Svetový deň sociálnej práce

Tretí utorok v mesiaci marec patrí Svetovému dňu sociálnej práce a sociálnych pracovníkov. Na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov sa začal pripomínať od roku 2007. Profesionálnu pomoc klientom so zrakovým postihnutím poskytujú sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Odstraňujeme bariéry v uliciach i budovách

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa od začiatku svojej existencie snaží o to, aby bol náš svet bez bariér a prístupný pre všetkých, vrátane ľudí so zrakovým postihnutím. Zásadnú úlohu v tomto smere plní Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér. O jeho poslaní sme sa pozhovárali

Pomáhame sprístupniť žilinské letisko

Slovenské letiská sa otvárajú nevidiacej a slabozrakej verejnosti debarierizáciou prostredia, ozvučením, či prístupnými webovými stránkami. Nedávno sa k nim pridalo i letisko v Žiline. So zástupcami letiska sa stretli odborní pracovníci ÚNSS, aby im ozrejmili potreby cestujúcich so zrakovým postihnutím. Jedným z dôležitých atribútov bezbariérovosti