Fotografi Cesty svetla sú kreatívni a odvážni

Aspoň to zaznelo z úst členov odbornej poroty, keď skúmala súťažné snímky fotografickej súťaže Cesta svetla. 18. ročník je podľa nich jeden z najsilnejších. Pozrite sa, ako sa autori tohto roku posunuli, ktorá z fotografii bude vaša naj?

Záver roka patrí v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhodnoteniu súťaže určenej nadšencom fotografie. 18. ročník považuje odborná porota za jeden z najsilnejších. Autori vyzreli, nad fotografiami viac premýšľajú, poučili sa z chýb v predošlých ročníkoch.

Projekt, do ktorého sa môžu zapojiť fotografi akéhokoľvek veku, vidiaci i nevidiaci, pripravuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2004. S výnimkou jedného nesúťažného ročníka pravidelne hľadá tých najlepších, ktorým sa podarí zachytiť tému svetla či života so zrakovým postihnutím vo fotografii.„V tomto ročníku boli opäť vyhlásené tri súťažné kategórie –Zrakové postihnutie, Fenomén svetla a Mladý fotograf. Do prvej kategórie autori poslali 69 fotografií, do druhej prišlo 123 autorských diel a do tretej kategórie fotografi zaslali 39 fotografií. Celkovo sme zaevidovali 231 fotografií od 42 autorov,“ povedal Pavol Korček, koordinátor súťaže.

Spokojnosť s viac ako dvomi stovkami fotografií vyjadrila aj odborná porota. Aktuálny ročník považujú jej členovia za veľmi originálny. „Kvalitatívne bol naozaj oveľa lepší ako vlaňajší, či už išlo o kompozíciu, nápaditosť alebo kreativitu, remeselných chybičiek bolo menej. Vidno, že autori na sebe popracovali. Skutočne sme mali problém vybrať tie najlepšie fotografie, pretože tých zaujímavých bolo veľmi veľa,“ hovorí na margo aktuálneho ročníka Eva Amzler, členka poroty.

Profesionálni fotografi tiež ocenili tvorivosť s akou pristúpili autori aj k spracovaniu témy o živote so zrakovým postihnutím. „V tejto kategórii to bolo výrazne vidieť. Výborné boli najmä fotografie, kde boli využívané igelity, ktoré spravili deformitu obrazu, teda toho, ako človek sa postihnutím vidí,“ hovorí Milan Krupčík, predseda poroty.

I tohto roku by však odborníci dali svojim budúcim kolegom zopár rád. Občas neísť po povrchu, nebáť sa pracovať s protisvetlom či kompozíciou. „Niektorým fotografiám by výrazne pomohlo, ak by sa správne orezali, potom by boli dokonalé. Iné by lepšie vyzneli v inej farebnosti, takže nebáť sa čiernobielej kombinácie, ale aj sépie. Priniesli by oveľa silnejšiu emóciu,“ radí M. Krupčík.

Súťažné kategórie a ocenení autori

1. kategória: Zrakové postihnutie

1. miesto: Jozef Chromiak (Insomnia) 

Na ČB fotografii je tvár muža v okuliaroch, pozerá do objektívu a cez tvár mu idú ruky.

2. miesto: Jana Sedláková 

Osoba v podchode, rozmazaná, cez kontrast svetla a tmy jej nevidno hlavu.

3. miesto: Martin Ragan (Hmat II)

V popredí sú ruky chlapca, ktoré majú usporiadané prsty tak, že cez ne vidno jeho tvár.

Čestné uznanie v kategórii Zrakové postihnutie

Ján Mikolaj (Dotyk)

Na tmavej fotke vidno len obrysy hlavy dievčaťa, ktoré má zodvihnutú ruku a cez prsty jej presvitajú lúče svetla.

Katarína Bohušová (Rozmazané videnie)

Tvár dievčaťa, ktorá je akoby za sklom a časť tváre má neostrú.

Sofia Mišendová (Vidím nevidím)

Tvár dievčaťa, ktorá má cez ňu ruky, vidno ich len čiastočne.

2. kategória: Fenomén svetla

1. miesto: František Kabát

Dvojica v prírode s rozostrenými stromami... Fotka je ČB.

2. miesto: Emma Petlušová

Postava v otvorených dverách, čb fotografia, vidno hru tmy a svetla.

3. miesto: Martin Ragan (Okná)

Žena stojaca za okami budovi, ktoré sú sfarbené slnkom do hnedo-žlta, díva sa niekam do diaľky.

Čestné uznanie v kat. Fenomén svetla

Elizabeth Verkinová (Svetelný tanec)

Na obr. sú rozostrené tanečnice.

Elizabeth Verkinová (Zatmenie)

Na obrázku je ČB tvár dievčatka, vidno len polovicu tváre, časť tváre je v tieni a časť osvetlená.

Ján Mikolaj (Stopy)

Na obr. vidno časť nôh a zvyšok záberu tvorí tieň celej postavy.

Jozef Chromiak (Tieňohra)

Na obrazovke vidno zdratovotníkov v rúškach, za plentou, ako naprávajú posteľ. Zrejme momentka z covidovej éry.

Jozef Chromiak (V kostolíku)

Na obrázku je žena oblečená v kroji, pri nej stojí dievčatko, tiež oblečené v dobových šatách. Stoja v priestoroch dreveného kostola.

Jozef Chromiak (Zátišie)

Na tmavej ploche je osvetlená len váza s uvädnutým kvetom.

František Kabát

Pár, žena objímajúca muža v daždi.

František Kabát (s 2 fotografiami bez názvov)

Pár, každý stojí pred oblúkovým okienkom, z ktorého ide svetlo, takže priznáva ich obrysy.

Ľudmila Miklošová (Nádej)

Absraktná foto, kruh tovrený z rôznych materiálov.

Jana Sedláková 

Socha svätého, ktorému pomedzi kríž presvitá svetlo.

3. kategória: Mladý fotograf

1. miesto: Kristína Hudobová

Tvár za igelitom, na tvári sa odráža červeno-modré svetlo. Obraz je zdeformovaný tým, že sa dievča díva cez igelit pred ňou.

2. miesto: Boris Červenakov (Tajomstvo)

Cez tvár chlapca, ktorý sa priamo díva do kamery vidno ruky, ktoré tvár zakrývajú.

3. miesto: Kristína Bartkovičová (Za sklom)

Cez tvár dievčaťa ide farebný efekt modrej farby, kvapiek.

Čestné uznanie v kat. Mladý fotograf

Natália Murgašová (Svetlo a tieň)

Dievča dívajúce sa mimo objektív, s rozpustenými vlasmi, ktorej na tvár vytvára vzor svetlo a tieň.

Projekt Cesta svetla je realizovaný vďaka podpore Ministerstva kultúry SR.

Logo Min. kultúry, ktoré pozostáva zo štátneho znaku a textu: Finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *