Kontakt

OKAmih

OKAmih – magazín o živote so zrakovým postihnutí
www.okamih.eu je rozšírená elektronická verzia tlačeného titulu OKAmih, ktorý vydáva Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zväčša dvakrát ročne. Cieľom magazínu je ukázať verejnosti, že nevidiaci a slabozrakí ľudia sú plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. Silné životné príbehy, odborné články na tému zrakového postihnutia, dôležitosť prevencie a ochrany zraku i tvorba nevidiacich, to všetko je súčasťou obsahu.

Kontaktný email: fricovska@unss.sk

Vydáva

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1
842 50 Bratislava
https://unss.sk

Zodpovedný pracovník

Eliška Fričovská: fricovska@unss.sk