Prečo by mali byť weby, mobilné aplikácie a elektronické dokumenty prístupné?

Na obrázku je notebook, záber na časť klávesnice i monitora
Ilustračné foto: pixabay.com

Martin je mladý muž študujúci na bratislavskej vysokej škole právo. Od svojich spolužiakov sa líši tým, že je nevidiaci. Na skúšky sa učí prevažne z kníh, ktoré má uložené v elektronickej forme vo svojom počítači. Materiály na štúdium si dopĺňa z webových stránok, pomocou mobilnej aplikácie na rozpoznávanie textu si vie oskenovať vytlačený text a vypočuť si ho cez slúchadlá pripojené k telefónu. Jeho najväčšími pomocníkmi pri štúdiu sú asistenčné technológie.

V jeho prípade sú to tzv. čítače obrazoviek – tie dokážu spracovať text zobrazený na obrazovke počítača alebo mobilného telefónu a syntetickým hlasom ho prečítať. V ideálnom svete by sa Martin vedel dostať k akejkoľvek informácii a čítač obrazovky by mu ju prečítal. Aby však čítač dokázal informácie prečítať, musia byť webové stránky, mobilné aplikácie alebo elektronické dokumenty prístupné.

Čo je to digitálna prístupnosť?

Webové sídla, mobilné aplikácie, dotykové zariadenia či softvér sú prístupné vtedy, ak dokážu poskytnúť svoj obsah všetkým návštevníkom, vrátane tých, ktorým to uľahčujú asistenčné technológie. Ide o ľudí so zrakovým, sluchovým, motorickým či mentálnym postihnutím alebo s ich kombináciou. V súčasnosti nie je každá webová stránka prístupná pre ľudí so zdravotným postihnutím, bežný užívateľ to, dokonca, ani nezistí. Zistia to až ľudia s postihnutím alebo špeciálne vyškolení testovači. Je však pomerne jednoduchý spôsob, aby sa webové stránky stali prístupnými aj pre ľudí s postihnutím.

Aké asistenčné technológie pomáhajú?  

V prípade, že je stránka prístupná, môžu ľudia s postihnutím použiť „pomocníkov“, ktorí im informácie na stránke načítajú. Slabozrakí používatelia si pomáhajú zväčšovačom obrazovky (dal by sa prirovnať k digitálnej lupe), vďaka ktorému si vedia obsah na obrazovke aj niekoľkonásobne zväčšiť a prečítať. Dôležité pre nich je, aby mala stránka kontrastné farby a text jasne oddelený od grafiky.

Nevidiaci ľudia používajú tzv. čítače obrazoviek, ktoré im prístupný textový obsah na webe prečítajú. Telesne postihnutí pracujú s pomôckami na ovládanie počítača pomocou úst, pohybu očí alebo so špeciálne prispôsobenými klávesnicami. Správne prístupná webová stránka je upravená tak, aby bola ovládateľná klávesnicou.

Špecifiká prístupnosti pre ľudí so zrakovým postihnutím

Nevidiaci nevnímajú webovú stránku ako celok, ale po sekvenciách. Aby zistili, čo sa na nej nachádza, často si vyvolajú zoznam všetkých nadpisov a prípadne aj zoznam odkazov na stránke a ich vypočutím si vytvoria zbežný obraz webovej stránky. Obrázky môžu vnímať len sprostredkovane – prostredníctvom alternatívneho popisu, ktorý by mal vystihnúť jeho zmysel. Ak však chcete mať prístupnú stránku, je vhodné na tieto popisky nezabúdať. Pre nevidiacich býva veľkým problémom tzv. grafická CAPTCHA, ktorá sa využíva pri overovaní návštevníka. Hoci existujú nástroje, ktorú ju pomáhajú rozlúštiť, predsa len je vhodnejšie, aby ste na svojich weboch tento nástroj vynechali.

Aj pri webovej stránke, ktorú už nevidiaci poznajú, môžu mať problém dostať sa k hlavnému obsahu, ktorý ich zaujíma, a môžu ho hľadať dlhšie než vidiaci človek. Ak je však stránka správne technicky pripravená, nevidiaci nemá problém orientovať sa v nej a prečítať si to, čo potrebuje. Slabozrakí zasa potrebujú mať dostatočný kontrast textu a pozadia, najmä pri menších písmenách, vizuálne dobre oddelené bloky textu, možnosť zastaviť videá. Na to, aby bola webová stránka, mobilná aplikácia alebo elektronický dokument prístupný pre ľudí so zrakovým postihnutím, musí byť splnené aj množstvo iných požiadaviek, ktoré sú zadefinované v celosvetovo uznávaných pravidlách pre prístupný web WCAG 2.1.

Skratka WCAG v preklade znamená Pravidlá prístupnosti webového obsahu a medzi inými obsahuje pravidlo, aby boli popísané obrázky, ktoré majú pre používateľa informačnú hodnotu, aby sa každé video na webstránke dalo zastaviť a bolo otitulkované a pod. Všetkých pravidiel je viac než 70.

Ako vie s prístupnosťou pomôcť Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska?

V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa tematike prístupnosti venujeme dlhodobo a upozorňujeme na konkrétne problémy v oblasti prístupnosti webových stránok, mobilných aplikácií a elektronických dokumentov štátnych inštitúcií a aj rôznych iných súkromných organizácií, s ktorými prichádzajú do styku ľudia so zrakovým postihnutím (banky, dodávatelia školských informačných systémov a iné). Zároveň v oblasti prístupnosti spolupracujeme so štátnymi inštitúciami aj v legislatívnej oblasti – pripomienkujeme tvorbu zákonov, výnosov a pravidiel auditov.

Čoraz častejšie sa na nás obracajú rôzne inštitúcie, aby sme im urobili audit prístupnosti ich webových stránok či mobilných aplikácií. Chcú, aby boli prístupné čo najširšej verejnosti, a teda aj ľuďom so zdravotným postihnutím. V takom prípade podrobne testujeme danú aplikáciu a používame pri tom rôzne nástroje – nástroj na meranie dostatočného kontrastu, asistenčné technológie (najmä čítače obrazoviek), softvérové pomôcky pre vývojárov webových stránok a ďalšie.

Problémy v oblasti prístupnosti zaznamenávame do formulára, kde uvedieme, o aký problém ide, miesto, kde v aplikácii sa daný problém nachádza a pripojíme aj screenshot obrazovky. Vývojárom to neskôr pomôže ľahšie odstrániť problémy. Po ukončení testovania aplikáciu vyhodnotíme ako celok a protokol o audite prístupnosti zasielame inštitúcii, ktorá si oň požiadala.

Otvorte svoje stránky ďalším užívateľom

Sme veľmi radi, že sa slovenská spoločnosť začína tejto problematike čoraz viac venovať a kladie sa väčší dôraz na to, aby boli webové stránky, mobilné aplikácie a elektronické dokumenty prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím. Práve teraz vidíme priestor na zlepšenie povedomia o prístupnosti, preto ÚNSS plánuje otvoriť kurzy, ktoré širokej a odbornej verejnosti ponúknu možnosť vzdelávať sa v tejto oblasti. Pre editorov webového obsahu to bude e-learningový kurz, v ktorom sa naučia vkladať články a elektronické dokumenty na webové stránky prostredníctvom publikačného systému tak, aby boli prístupné. Kurz bude bezplatný a bude slúžiť pracovníkom v štátnych inštitúciách, na obecných úradoch a všade, kde budú chcieť mať organizácie svoje webové stránky prístupnejšie. Ďalšie kurzy budú venované odbornej verejnosti – budú určené najmä vývojárom webových stránok a mobilných aplikácií. V rámci kurzov sa naučia konkrétne techniky použiteľné pri tvorbe webových stránok, aby boli dodržané pravidlá prístupnosti WCAG 2.1 a slovenská legislatíva venujúca sa prístupnosti informačných systémov vo verejnej správe – Zákon č. 95/2019 Z. z. a výnos č. 55/2014 Z. z.

Ak máte ďalšie informácie alebo záujem prihlásiť sa, napíšte na e-mail teplicky@unss.sk.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú ľuďom so zrakovým postihnutím byť plnohodnotnými a integrovanými členmi našej spoločnosti. Prístupnosť webových stránok, mobilných aplikácií a elektronických dokumentov k tomu prispieva výraznou mierou.

Autor: Peter Teplický

2 replies to Prečo by mali byť weby, mobilné aplikácie a elektronické dokumenty prístupné?

  1. Výborný článok. Som za to, aby boli weby prístupné pre všetkých 🙂

    • Dobrý deň, Peter, ďakujeme za pochvalu. 🙂 Súhlasíme s Vami, bolo by fajn, keby prístupnosť hovorila čoraz viac mnohým inštúciám, organizáciám i majiteľom e-obchodov… Ale budeme sa snažiť, aby hovorilo, držte nám a palce a šírte posolstvo informácií. Krásne sviatky a vydarený rok 2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *