Umenie na dotyk

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci je prvou kultúrnou inštitúciou Banskobystrického kraja, ktorá je prístupná pre ľudí so zrakovým postihnutím. Na projekte s názvom Búrame bariéry participovala aj naša organizácia.

Zámerom projektu bolo sprístupnenie priestorov Novohradského múzea a galérie (NMG) zdravotne postihnutým návštevníkom. Začalo sa takpovediac od podlahy, preto v múzeu pribudli vodiace línie, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím uľahčujú samostatný pohyb. „Vďaka spolupráci s odbornou pracovníčkou ÚNSS sa nám podarilo pripraviť sprievodcu stálej expozície „Poklady minulosti“ v Braillovom písme i vo zväčšenej čiernotlači. K vybraným zbierkovým predmetom boli inštalované štítky v Braillovom písme,“ hovorí Iveta Kaczarová, riaditeľka NMG.

V rámci projektu pribudli aj ozvučené tablety s aplikáciou približujúcou stálu expozíciu. „V tabletoch sa nachádzajú zvukové nahrávky doplnené o orientačné informácie, texty i fotografie, ktoré je možné v prípade potreby zväčšiť. Aplikácia funguje na princípe vysielačov umiestnených vo vybraných miestnostiach. Pri vstupe sa obsah i nahrávky automaticky spustia, takže návštevníci môžu absolvovať prehliadku bez lektora,“ dopĺňa I. Kaczarová. Aplikácia je dostupná v troch jazykových mutáciách – v slovenčine, angličtine a maďarčine.

Návštevníčka si číta informácie o obraze v Braillovom písme. Pri nej je 3D obraz Volavka.
Volavka od Teodora Kosztku Csontváryho je najcennejším obrazom Novohradského múzea. V súčasnosti je prevedená aj do prístupnej podoby.

„Teší ma, že ozvučená aplikácia v tabletoch je pomocou pre nás, zrakovo postihnutých, ale aj pre intaktnú spoločnosť, napríklad pre seniorov a deti. Pri otvorení výstavy bola medzi návštevníkmi 81-ročná pani, ktorá mi povedala, že ovládať aplikáciu nie je náročné. Dá sa to naučiť,“ prezrádza Renata Oláhová, pracovníčka ÚNSS a odborná garantka projektu.

Čoho sa možno dotknúť?

Okrem moderných technológií si nevidiaci a slabozrakí radi pozrú exponáty svojím prirodzeným spôsobom – rukami. Toho, čo im ponúka NMG nie je málo, no bolo potrebné zvažovať. „Bolo náročné skĺbiť jednu z našich špecializácií, ktorou je sklársky priemysel, a pokúsiť sa ju adekvátne odprezentovať nevidiacim a slabozrakým. Navyše, vo výstavných priestoroch je sklo uložené v sklenených vitrínach, čím sa jeho prístupnosť znižuje. Aj vďaka pani Renate Oláhovej sa nám podarilo nájsť riešenie a priblížiť aj nevidiacim a slabozrakým zbierkové predmety reprezentujúce krehkú minulosť Novohradu,“ hovorí Iveta Kaczarová.

„Návštevníci so zrakovým postihnutím si môžu pozrieť napríklad príborník z moreného dubového dreva s intarziou z 19. storočia, prilbicu typu Pappenheim zo 17. storočia, smaltovanú vázu z Rakottyayho dielne či plastiku baču od Šárky Radovej,“ prezrádza Renata Oláhová. „Pri všetkých exponátoch, ktorých sa možno dotknúť, sú vyhotovené popisky v Braillovom písme i vo zväčšenej čiernotlači. Zvlášť pyšná som na 3D model farebného reliéfneho obrazu s názvom Volavka od Teodora Kosztku Csontváryho. Ide o moju srdcovku. Je to najcennejší obraz Novohradského múzea a galérie a ja som veľmi rada, že z neho môžu mať estetický zážitok aj naši členovia,“ dopĺňa.

Pri vitrínach, v ktorých je vzácne sklo - poháre, vázy, fľaše stoja návštevníčky a počúva prezentáciu z tabletu.
Návštevníčka počúva prezentáciu v tablete a popritom si prezerajú expozíciu.

Novohradské múzeum a galéria sú výborným príkladom spolupráce kultúrnej inštitúcie s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska na sprístupnení umenia. Projekt Búrame bariéry nie je jediným a veríme, že ani posledným, ktorý spoločne pripravili. Bližšie informácie nájdete aj na webovej stránke www.nmg.sk.

Ilustračné foto: archív NMG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *