Umenie na dotyk

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci je prvou kultúrnou inštitúciou Banskobystrického kraja, ktorá je prístupná pre ľudí so zrakovým postihnutím. Na projekte s názvom Búrame bariéry participovala aj naša organizácia. Zámerom projektu bolo sprístupnenie priestorov Novohradského múzea a galérie (NMG) zdravotne postihnutým návštevníkom. Začalo