Pri vekom podmienenej degenerácii makuly je spolupráca rodiny nevyhnutná

Dnes si pripomíname Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami. Pri tejto príležitosti chce Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) apelovať na mladšiu generáciu, aby si pozorne všímala svojich blízkych v seniorskom veku. Niekedy stačí málo na to, aby rodičom či starým rodičom pomohli zachrániť zrak.

Na sedačke sedí stará mama a pri nej z každej strany chlapci (vnuci) a spoločne sa dívajú do atlasu.
Pomôcť starej mame skontrolovať zrak môžu aj vnúčatká. Foto: pixabay.com

S pribúdajúcim vekom sa zrak človeka mení a môžu sa objaviť aj viaceré očné ochorenia. Kým niektoré z nich, napríklad zhoršené videnie nablízko (presbyopia), si človek všimne pomerne rýchlo, pretože má problém prečítať si text v knihe, časopise či v počítači, iné sú zradnejšie a môžu ostať dlhú dobu nepovšimnuté. Jedným z takýchto nebezpečných očných ochorení je vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM).

VPMD je jednou z najčastejších príčin straty zraku vo vyššom veku. Výskyt ochorenia stúpa s vekom a po 75. narodeninách postihuje približne každého štvrtého človeka. Čím neskôr sa toto ochorenie identifikuje, tým náročnejšia je liečba a dokonca hrozí, že pacient môže o svoj zrak definitívne prísť. Aj v tomto prípade je však možné priebeh ochorenia spomaliť alebo zastaviť, pokiaľ ho zachytíme včas.

Kým diagnostika iných závažných ochorení sa začína väčšinou až v ambulancii lekára, prvý krok pri odhalení VPMD je možné vykonať v domácich podmienkach, a to jednoduchým testom.  V prípade ochorenia VPDM prebieha samovyšetrenie pomocou tzv. Amslerovej mriežky, ktorá je výborným pomocníkom pri diagnostike. Ide o jednoduchú štvorčekovú mriežku, v strede ktorej sa nachádza čierny bod. Stačí si zakryť jedno oko a druhým sa sústrediť na čierny bod v strede Amslerovej mriežky. Potom postup zopakovať aj s druhým okom. Ak vidíte čiary rovnobežne a štvorčeky rovnomerne, váš zrak je momentálne v poriadku. Ak by ste ho však videli zdeformovane, napríklad vlnité alebo zahmlené čiary, vynechaný obraz, ihneď navštívte očného lekára. Po 50. roku života oční lekári odporúčajú používať Amslerovu mriežku najmenej jedenkrát mesačne. Vyšetrenie sa dá urobiť kdekoľvek.

„Rada by som apelovala na príbuzných našich seniorov. Urobiť test pomocou Amslerovej mriežky svojmu blízkemu je jednoduché a nesmierne dôležité. Rodičia to pokojne môžu dať na starosť aj svojim deťom, aby dedkovi či babičke zrak skontrolovali. V prípade, že zaznamenajú problém je nevyhnutné ihneď kontaktovať lekára,“ radí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

V prípade, že blízkemu diagnózu potvrdia, musí absolvovať pravidelnú liečbu u oftalmológa. Pomocnú ruku v tomto prípade podáva aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. „Ak očný lekár odhalí u  seniora vekom podmienenú degeneráciu makuly, býva to šok nielen pre klienta samotného, ale aj pre jeho príbuzných. V takom prípade im odporúčam obrátiť sa na naše krajské strediská, kde im situáciu, v ktorej sa ich blízky nachádza vysvetlíme, pomôžeme s prijatím vážnej diagnózy a najmä klientovi ukážeme, že ešte stále má možnosti ako žiť kvalitný a plnohodnotný život,“ konštatuje Dagmar Filadelfiová, metodička pre sociálne služby ÚNSS.

Detail na ruky seniorky, ktorá v nich má pozdrav.
Test s Amslerovou mriežkou je jednoduchý a rýchly.

Zradnosť VMPD je v tom, že postihuje tzv. žltú škvrnu, teda najostrejší bod videnia. To býva vážne poškodené, a preto je potrebné, aby sa pacient naučil využívať zvyšky zraku. „Klientov naučíme ako „objaviť“ periférne videnie, ako ho fixovať a následne využívať pri čítaní či domácich prácach. Neskôr im pomáhame aj pri výbere optických a kompenzačných pomôcok, ktoré im spríjemňujú bežný život,“ dopĺňa D. Filadelfiová. 

Sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci ÚNSS dokážu klientom pomôcť aj pri odstraňovaní bariér v domácnosti. Neostré videnie spôsobuje, že nimi dokážu byť aj bežné kuchynské pomôcky, nábytok či bežný vypínač. „Často sú to drobné, ale veľmi efektívne zmeny. Je pravda, že niekedy ich seniori, zvyknutí na svoje stereotypy ťažšie prijímajú, no keď si ich vyskúšajú, zistia že sú im ku prospechu. Ide napríklad o využívanie kontrastov, ktoré im pomáhajú v orientácii a dajú sa použiť kdekoľvek, stačí napríklad zmeniť farbu steny za nábytkom, farbu koberca alebo vypínačov, a stanú sa viditeľnejšími. V kuchyni môžu využiť kontrastné podložky v poličkách, aby lepšie identifikovali kuchynský servis. Čo napríklad neodporúčame je používanie sklenených pohárov, pretože ich klient nevidí. V kúpeľni je vhodné doplniť protišmykové podložky, fľaštičky s drogériou označiť kontrastnými nápismi, aby si klient ľahšie prečítal, aký produkt drží v rukách,“ dopĺňa T. Winterová.

Viac informácií prináša aj príručka Tipy pre bezpečnú domácnosť, dostupná na stránke www.mojeoko.sk, na príprave ktorej Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolupracovala.

O ochorení

Vekom podmienená degenerácia makuly je závažné degeneratívne ochorenie makuly, ktoré vo vyspelých krajinách patrí k najčastejším príčinám straty zraku. Postihuje makulu, centrálnu časť sietnice oka, miesto najostrejšieho videnia. K rizikovým faktorom vzniku ochorenia patrí fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, nadváha, nedostatok pohybu, vystavenie očí slnečnému žiareniu, svetlé dúhovky – modré alebo zelené oči, výskyt ochorenia v rodine. Poznáme dva hlavné typy degenerácie makuly – suchú a vlhkú formu. Suchá forma ochorenia je početnejšie zastúpená, vyskytuje sa asi v 85 % prípadov. Pacienti sú pravidelne sledovaní očným lekárom, odporúčané sú im výživové doplnky a zníženie rizikových faktorov. Vlhká forma ochorenia sa vyskytuje asi v 15 % prípadov. Postupuje veľmi rýchlo, a preto treba čím skôr zasiahnuť, aby nevznikali nezvratné zmeny. Ochorenie je možné pribrzdiť pomocou biologickej liečby, využíva sa  tzv.anti- VEGF liečba, namierená proti tzv. vaskulárnemu endoteliálnemu rastovému faktoru.

Viac informácií o vekom podmienenej degenerácii makuly je možné získať na web stránke www.mojeoko.sk alebo na Facebookovej a Instagramovej stránke Zakryte si oko, aby ste videli. Edukačná kampaň vznikla s podporou spoločnosti Novartis Slovakia.

Amslerova mriežka a príklady správneho a nesprávneho videnia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *