Spolupráca TIER a Lazarillo zvýši bezpečnosť presunu chodcov so zrakovým postihnutím

Do aplikácie Lazarillo, ktorá je určená pre ľudí nevidiacich a slabozrakých, pribudli v Bratislave upozornenia na zaparkované e-kolobežky TIER. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť presunov v mestách pre všetkých účastníkov cestnej premávky, vrátane tých, čo majú problém so zrakom.

„Zdieľaná mobilita ako ekologická možnosť presunu po meste je určite vítaný prvok, ľuďom so zrakovým postihnutím však robí problém nedisciplinovanosť užívateľov – najmä nesprávne parkovanie. Pokiaľ má nevidiaci človek v ceste kolobežku, môže veľmi ľahko dôjsť k úrazu,“ vysvetľuje Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Práve aplikácia Lazarillo vie v takýchto situáciách pomôcť. Upovedomí svojich používateľov, že sa blížia k bodu mikromobility a upozorní ich, aby boli opatrní. „Navigačnú aplikáciu pre nevidiacich a slabozrakých užívateľov mnohí využívajú a pomerne radi,“ dopĺňa E. Fričovská. Ako tiež uviedla, ani aplikácia nie je 100 % garancia neočakávaného stretu,  ale ako možnosť je to určite veľmi dobré a vítané.

„Cieľom našej spolupráce s TIER je bezpečnejšia mestská doprava. Vďaka integrácii bodov mobility budú môcť nevidiaci a zrakovo postihnutí ľudia získať viac informácií o svojom okolí,“ doplnil René Espinoza, zakladateľ a generálny riaditeľ, Lazarillo. Ako vedia užívatelia využívať aplikáciu Lazarillo si môžete v anglickom jazyku pozrieť a vypočuť tu.

V rámci spolupráce bude tím Lazarillo zdieľať s TIER súhrn najbežnejších trás používateľov. Tieto dáta vie TIER v spolupráci s miestnymi úradmi využiť pri úprave parkovacích zón alebo rýchlostných limitov, aby boli ústretovejšie pre používateľov so zrakovým postihnutím.

E-kolobežky TIER sa zvyčajne nachádzajú v blízkosti dopravných uzlov a v rušných častiach mesta. Strategické umiestnenie je možné v spolupráci s mestom na základe podnetu jednej alebo druhej strany. Dáta, ktoré obdržíme vďaka spolupráci s Lazarillo, vieme zakomponovať do rozhodovaní o umiestnení našich e-kolobežiek. Tým pomôžeme ľuďom so zrakovým postihnutím vytvoriť predvídateľnejšie a komfortnejšie podmienky na život v mestách,“ povedal Boris Ivan, City manažér TIER pre Slovensko.

Zdroj: tlačová správa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *