Vyhlasujeme 18. ročník fotografickej súťaže Cesta svetla

Radi fotíte? Nadšene zachytávate každý zaujímavý úkaz, na ktorý počas dňa natrafíte? Okamihy všedné i nevšedné? Prihláste sa do našej súťaže Cesta svetla, ktorá je určená nadšeným fotografom. Amatérskym i profesionálnym, bez ohľadu na vek či záujmy.  

Kto sa môže zapojiť?

Cieľom Cesty svetla je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenomén svetla.

Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2022 na mailovú adresu cestasvetla@unss.sk doručí prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou. Fotografie a prihlášky sa doručujú len elektronicky na vyššie uvedenú mailovú adresu.

Zimnou krajniou ide po zasneženom chodníku kočiš s koňom.
Ľudmila Miklošová: Zimnou krajinou, Čestné uznanie v kategórii Fenomén svetla

Súťažné kategórie

1. Zrakové postihnutie

2. Fenomén svetla

3. Mladý fotograf (deti do 15 rokov vrátane)

Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac štyri fotografie, celkovo môže do súťaže poslať maximálne dvanásť fotografií. Do každej kategórie možno prihlásiť čiernobiele aj farebné fotografie. Súťažné snímky môžu byť vyhotovené fotoaparátom i mobilom. V prípade 3. kategórie sa vek účastníkov ráta ku dňu uzavretia súťaže, teda 30. 9. 2022, to znamená, že k tomuto dátumu nesmú prekročiť vek 15 rokov.

Dievčatko, ktoré si jednou rukou prekrýva oko. Cez ruku jej presvitá svetlo.
Jelisej Kuzmin: (bez názvu), Čestné uznanie v kategórii Mladý fotograf

Tematika

Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménom svetla, podľa toho autor svoje práce zaradí do 1. alebo 2. kategórie. V 3. kategórii môžu byť fotografie z obidvoch oblastí, súťažiaci označí kategóriu „Mladý fotograf“.

Súťažiaci v prihláške vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Organizátor zostaví odbornú porotu aspoň z troch členov, ktorá do 21. 10. 2022 vyhodnotí fotografie a v každej kategórii určí tri najlepšie práce. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Kedy budú zverejnené výsledky?

Organizátor na webovej stránke www.unss.sk do 30. 11. 2021 zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže i mená víťazov.

Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví verejnú výstavu (ak to podmienky dovolia).

Podrobné podmienky súťaže a Prihlášku si záujemcovia môžu vyžiadať u organizátora alebo stiahnuť tu: Prihláška, Podmienky súťaže Cesta svetla.

Súťaž je bez vstupných poplatkov.

Organizátor

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Sekulská 1

842 50 Bratislava

tel: 02/ 692 034 20

web: www.unss.sk

kontaktná osoba: Pavol Korček, cestasvetla@unss.sk

Pokiaľ premýšľate, čomu sa vyhnúť pri tvorbe, prečítajte si rady porotcov alebo si pozrite úspešné snímky z minulého ročníka.

Cesta svetla je realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Logo Min. kultúry, ktoré pozostáva zo štátneho znaku a textu: Finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *