Róbert Potoma:
„Nie je nič krajšie, než nezištne pomáhať“

V roku 2019 sme začali spolupracovať s kreatívnym tímom agentúry Promiseo, ktorý si zobral pod patronát najmä verejnú zbierku Biela pastelka. Vďaka ich nápadom sa zbierka posunula vpred v mnohých smeroch, sociálne siete nevynímajúc. Tohto roku zaznamenali obrovský úspech na TikToku. O ten sa

Umenie na dotyk

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci je prvou kultúrnou inštitúciou Banskobystrického kraja, ktorá je prístupná pre ľudí so zrakovým postihnutím. Na projekte s názvom Búrame bariéry participovala aj naša organizácia. Zámerom projektu bolo sprístupnenie priestorov Novohradského múzea a galérie (NMG) zdravotne postihnutým návštevníkom. Začalo

Knihu vtipných prianí napísal slabozraký textár

Patrí k zakladajúcim členom ÚNSS, zariadil, že môžeme na Slovensku organizovať verejnú zbierku Biela pastelka, je neúnavným organizátorom rôznych podujatí v rámci základných organizácií, nadšeným hudobníkom i majstrom slova – Josef Zbranek. Tohto roku mu vyšla dvojjazyčná kniha 1 000 veselých blahoželaní k meninám/blahopřání

Odstraňujeme bariéry v uliciach i budovách

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa od začiatku svojej existencie snaží o to, aby bol náš svet bez bariér a prístupný pre všetkých, vrátane ľudí so zrakovým postihnutím. Zásadnú úlohu v tomto smere plní Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér. O jeho poslaní sme sa pozhovárali

Pomáhame sprístupniť žilinské letisko

Slovenské letiská sa otvárajú nevidiacej a slabozrakej verejnosti debarierizáciou prostredia, ozvučením, či prístupnými webovými stránkami. Nedávno sa k nim pridalo i letisko v Žiline. So zástupcami letiska sa stretli odborní pracovníci ÚNSS, aby im ozrejmili potreby cestujúcich so zrakovým postihnutím. Jedným z dôležitých atribútov bezbariérovosti

Sme na Liptove, zavolajte neskôr

Takýto odkaz nechali členovia ÚNSS, základnej organizácie č. 4 z Bratislavy, aby si užili skvelý spoločný čas spoznávaním krás Slovenska. Po pandemickej prestávke, kedy sa nemohli osobne stretávať to bolo veľmi očakávané stretnutie. Takmer štyridsiatka účastníkov vyšla v ústrety prázdninovému dobrodružstvu. Rekondično-poznávací

Celoslovenské stretnutie odborných pracovníkov

Odborné pracovníčky a odborní pracovníci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) sa neustále vzdelávajú. V auguste tohto roku sa mohli zúčastniť celoslovenského stretnutia, na ktorom mali príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti, ale aj vzájomne zdieľať skúsenosti zo svojej praxe. ÚNSS pomáha klientom prostredníctvom

Ján Podolinský: „Ak robíme veci, ktoré nám prinášajú radosť, robíme tým radosť aj iným“

Rád pomáha svojim klientom skvalitňovať život. Patrí k nadšencom nových technológií, s entuziazmom sa venuje organizovaniu voľnočasových aktivít pre ľudí so zrakovým postihnutím. Je zástupcom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v poradnej rade Slovenskej autority pre Braillovo písmo. Po 32