Inšpirácia prichádza v tichu brieždenia…

Má za sebou niekoľko desiatok výstav po Českej republike a nedávno vystavovala aj v Bratislave. Lásku k tvorbe nezastavilo ani jej zrakové ochorenie, hoci farby či uhlík musela vymeniť za grafiku v počítači. Mladá umelkyňa Markéta Evjáková všetkým dokazuje, že výrazné farby i čisté

Zuzana Stavrovská: Nevraživosť a aroganciu zdoláme vytrvalosťou a odhodlanosťou presadzovať práva všetkých

Nedávno si Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pripomenul siedme výročie svojho fungovania. Spoločne s komisárkou Zuzanou Stavrovskou sme sa obzreli za uplynulým obdobím a zisťovali, čo sa z jej pohľadu podarilo a kde naďalej vníma slabé miesta našej spoločnosti v prístupe i rešpektovaní

Dnes je Svetový deň sociálnej práce

Tretí utorok v mesiaci marec patrí Svetovému dňu sociálnej práce a sociálnych pracovníkov. Na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov sa začal pripomínať od roku 2007. Profesionálnu pomoc klientom so zrakovým postihnutím poskytujú sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Róbert Potoma:
„Nie je nič krajšie, než nezištne pomáhať“

V roku 2019 sme začali spolupracovať s kreatívnym tímom agentúry Promiseo, ktorý si zobral pod patronát najmä verejnú zbierku Biela pastelka. Vďaka ich nápadom sa zbierka posunula vpred v mnohých smeroch, sociálne siete nevynímajúc. Tohto roku zaznamenali obrovský úspech na TikToku. O ten sa

Umenie na dotyk

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci je prvou kultúrnou inštitúciou Banskobystrického kraja, ktorá je prístupná pre ľudí so zrakovým postihnutím. Na projekte s názvom Búrame bariéry participovala aj naša organizácia. Zámerom projektu bolo sprístupnenie priestorov Novohradského múzea a galérie (NMG) zdravotne postihnutým návštevníkom. Začalo

Knihu vtipných prianí napísal slabozraký textár

Patrí k zakladajúcim členom ÚNSS, zariadil, že môžeme na Slovensku organizovať verejnú zbierku Biela pastelka, je neúnavným organizátorom rôznych podujatí v rámci základných organizácií, nadšeným hudobníkom i majstrom slova – Josef Zbranek. Tohto roku mu vyšla dvojjazyčná kniha 1 000 veselých blahoželaní k meninám/blahopřání

Odstraňujeme bariéry v uliciach i budovách

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa od začiatku svojej existencie snaží o to, aby bol náš svet bez bariér a prístupný pre všetkých, vrátane ľudí so zrakovým postihnutím. Zásadnú úlohu v tomto smere plní Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér. O jeho poslaní sme sa pozhovárali

Pomáhame sprístupniť žilinské letisko

Slovenské letiská sa otvárajú nevidiacej a slabozrakej verejnosti debarierizáciou prostredia, ozvučením, či prístupnými webovými stránkami. Nedávno sa k nim pridalo i letisko v Žiline. So zástupcami letiska sa stretli odborní pracovníci ÚNSS, aby im ozrejmili potreby cestujúcich so zrakovým postihnutím. Jedným z dôležitých atribútov bezbariérovosti