Celoslovenské stretnutie odborných pracovníkov

Odborné pracovníčky a odborní pracovníci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) sa neustále vzdelávajú. V auguste tohto roku sa mohli zúčastniť celoslovenského stretnutia, na ktorom mali príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti, ale aj vzájomne zdieľať skúsenosti zo svojej praxe.

Záber na pracovníčky sediace v konferenčnej miestnosti, zaujaté sledovaním prednášky.
Prenášky odborné pracovníčky a odborných pracovníkov zaujali.

ÚNSS pomáha klientom prostredníctvom 8 krajských stredísk a 56 poradenských miest. V nich pracujú profesionálni sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky, alebo inštruktori a inštruktorky sociálnej rehabilitácie, ktorí neustále rozvíjajú svoje odborné zručnosti. No zručnosti treba nielen rozvíjať, ale tiež získavať zdravú spätnú väzbu, iný názor a vedieť si zadeliť čas i na psychohygienu a oddych. Toto všetko zamestnancom poskytlo už tretie Celoslovenské stretnutie odborných pracovníkov. 

Na obrázku sú dve pracovníčy Psi na život a každá má pri sebe vodiaceho psa.
Výchovu vodiaceho psa priblížili členky OZ Psi na život.

Zdieľanie skúseností

Program 3-dňového stretnutia bol veľmi bohatý. Prvý deň patril pracovníčkam OZ Psi na život, ktoré účastníkom priblížili výchovu a výcvik vodiacich až po ich zžívanie sa s nevidiacim klientom. Prvá časť druhého dňa bola zameraná na problematiku výchovy a vzdelávania detí so zrakovým postihnutím. Keďže mnohí pracovníci mávajú pravidelne detských klientov, bol o tento blok veľký záujem. Marek Hlina z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave predstavil možnosti spolupráce i náplň práce špecializovaných poradní. O pomoci rodinám s deťmi so zrakovým i viacnásobným postihnutím v období prvých rokov ich života hovorili pracovníčky Centra včasnej intervencie.   

Na obrázku sedí E. Šodorová pred plátnom na ktorom je prezentovaný text. Za ňou publikum - kolegyne počúvajúce jej rozprávanie o práci s klientom.
Pracovníčka KS ÚNSS v Nitre pri prezentácii prípadovej štúdie.

Popoludnie patrilo prípadovým štúdiám z praxe pracovníčok krajských stredísk. „Zaradenie príkladov z praxe nie je samoúčelné. Myslím si, že je vždy veľmi obohacujúce vypočuť si, ako si s určitým prípadom či situáciou klienta poradila skúsená kolegyňa, aké spôsoby práce zvolila, a zároveň tým získať inšpiráciu i motiváciu do ďalšej práce. Tohto roku sa kolegynkám prihovorila Erika Šodorová z Krajského strediska ÚNSS v Nitre, ktorá priblížila úskalia i možné riešenia práce s problematickým klientom. Druhou prednášajúcou bola Marta Pajkošová z košického strediska, ktorá priblížila svoju prácu s detským klientom pri výučbe Braillovho písma,“ hovorí Dagmar Filadelfiová, vedúca KS ÚNSS v Banskej Bystrici a metodička pre sociálne služby, ktorá sa podieľala na obsahovej náplni odborného stretnutia.

Spätná väzba je dôležitá

Záverečný deň stretnutia plného podnetných informácií patril nášmu projektu Zdravé oči už v škôlke. „Tento projekt je u verejnosti veľmi obľúbený a my si uvedomujeme jeho dôležitosť v súvislosti s očným zdravím najmenších. Aby sme však poskytovali relevantné výsledky, musíme mať erudovaných pracovníkov. Venovali sme sa preto všetkému, čo kolegynky aktuálne zaujímalo – špecifikám práce s bezdotykovým prístrojom Plusoptix, ktorý pri meraniach používame, správnemu vyhodnocovaniu výsledkov, používaniu doplnkových testov zraku, napríklad stereotest, fixačný test na overenie výsledkov, ale aj situáciám, ktoré môžu pri meraní nastať a podobne,“ približuje D. Filadelfiová.

Na obrázku sú pracovníčky ÚNSS sediace na terase a počúvajúce prednášku. Záber pochádza zo skupinovej aktivity.
Spoločné stretnutie bolo priestorom na vzájomné diskusie, zdieľanie skúseností i otázky…

Posledné chvíle spoločného stretnutia odborných pracovníkov patrili zhodnoteniu jednotlivých workshopov i práce v našej organizácii. „Spoločný čas sme využili aj na skupinovú prácu a získanie spätnej väzby nielen na pripravený program, ale aj návrhy na ďalší ročník. Taktiež sme sa snažili získať odpovede, ako jednotliví pracovníci vnímajú prácu v ÚNSS, čo by zlepšili, prípadne čo ich „páli“ a kam by sa chceli posunúť. Je veľmi dôležité zisťovať, ako vnímajú pracovnú atmosféru, náročnosť svojej práce, fungovanie na svojom stredisku. Každý návrh a postreh budeme starostlivo vyhodnocovať a zaoberať sa ním,“ konštatuje Ivana Frčová, zástupkyňa vedúcej KS ÚNSS v Banskej Bystrici a zároveň metodička sociálnych služieb, ktorá sa podieľala na príprave celého stretnutia.

Anketa: Čo vám prinieslo odborné stretnutie sociálnych pracovníkov ÚNSS?

Katarína Šmajdová Bušová, vedúca KS ÚNSS v Prešove: „Z môjho pohľadu sú pre nás tieto stretnutia veľmi dôležité. Mať možnosť vidieť sa s kolegami z iných pracovísk, zdieľať spolu skúsenosti, vzdelávať sa, ale sa aj spoločne sa zasmiať, či zahrať si bowling, je nesmierne dôležité. Je to spôsob, ako sa opäť naštartovať do našej práce, navyše s novou chuťou, vedomosťami a inšpiráciou.“

Silvia Kvetáková, sociálna pracovníčka KS ÚNSS v Bratislave: „V rámci prednášok boli pre mňa najväčším prínosom pracovníčky z oblasti ranej starostlivosti. Je skvelé, že sa venujú aj deťom s viacnásobným postihnutím. Taktiež sa mi páčilo, že sme si mohli neformálne vymeniť skúsenosti s kolegynkami z iných krajských stredísk, utužiť vzťahy a lepšie sa navzájom spoznať, oddýchnuť si v krásnom prostredí. Veľmi sa mi páčil výber zariadenia, kde sme bývali i personál bol výborný.“

Klaudia Zacharová, sociálna pracovníčka KS ÚNSS v Trnave: „Celoslovenské stretnutie bolo obohacujúce nielen po informačnej a odbornej stránke, ale najmä po stránke ľudskej. Osobné stretnutie prispelo k lepšiemu vzájomnému spoznaniu sa, vybudovaniu priateľských vzťahov a posilnilo našu dôveru voči vedeniu. Skvele vybrané miesto stretnutia a výborná organizácia poskytli možnosti rôznorodých aktivít, ktoré formou hry a relaxu podporili optimistické zmýšľanie a zvýšili motiváciu zúčastnených.“

Vedeli ste, že?

  • Naši sociálni pracovníci a pracovníčky v uplynulom roku venovali klientom vyše 25 000 hodín odbornej pomoci? 
  • ÚNSS je držiteľom akreditácie na Kurz inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Ide o vzdelávací program zacielený na potreby odbornej praxe v práci s ľuďmi so zrakovým postihnutím, ktorý nám umožňuje udržiavať vysokú odbornosť sociálnych pracovníkov.
    Obsahuje 5 modulov:
  • Priestorová orientácia a samostatný pohyb pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie.
  • Sebaobsluha pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie.
  • Čítanie a písanie Braillovho písma pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie.
  • Zraková terapia pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie.
  • Informačné technológie pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *