Nezodpovední vodiči ohrozujú (aj) chodcov s bielou palicou

15. októbra si svet pripomína význam bielej palice v živote ľudí so zrakovým postihnutím. Pri príležitosti Svetového dňa bielej palice organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru dopravno-preventívnu akciu Deň bielej palice. V Bratislave a Banskej Bystrici sa so zástupcami Mestskej polície pozrie aj na architektonické bariéry. 

Banner s textom: 
Biele palice na cestách 
13. októbra po celom Slovensku 
Na tým je priechod a vidno bielu palicu a za ňou kráčajúce nohy človeka. Vpravo hore logo ÚNSS.
Na cestách budú zástupcovia ÚNSS s policajnými hliadkami vo štvrtok 13. októbra.

Na cestách budú figuranti, zapisovatelia, či informátori spolu s policajnými hliadkami 13. októbra. „Cieľ 13. ročníka našej spoločnej aktivity zostáva nezmenený, upriamiť pozornosť širokej verejnosti, no najmä vodičov, na chodcov s bielou palicou, a tým zvyšovať ich bezpečnosť v cestnej premávke. Zároveň chceme upozorniť na význam bielej palice v živote človek so zrakovým postihnutím, a zvýšiť tak počet aktívnych a hrdých užívateľov tejto nesmierne dôležitej pomôcky, ktorú zatiaľ žiadna technologická novinka neprekonala,“ hovorí Branislav Mamojka, predseda ÚNSS. Na chodcov s bielou palicou myslí aj zákon o cestnej premávke. Konkrétne sú zadefinovaní v § 4 ods. 1, písm. e) zákona č. 8/2009 Z. z.„Práve v tejto časti sa hovorí o tom, že vodič je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu a starým osobám,“ dopĺňa plk. Tomáš Vrábel, riaditeľ Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.  

Dopravno-preventívna akcia bude prebiehať štandardným spôsobom ako po minulé roky. Policajné hliadky budú spolu s figurantmi ÚNSS situáciu pozorne sledovať na 42 priechodoch v 37 mestách Slovenska. „Z našich štatistík vyplýva, že príčinou žiadnej dopravnej nehody nebola osoba s bielou palicou. Zodpovednosť je teda plne v rukách vodičov. Napokon, aj pravidelné výsledky Dňa bielej palici dokazujú, že je neustále dôležité pripomínať vodičom, ako správne zareagovať na chodca s bielou palicou signalizujúceho záujem prejsť cez priechod pre chodcov,“ konštatuje plk. Tomáš Vrábel. V prípade, že vodič signalizáciu chodca s bielou palicou odignoruje, hliadka ho v Deň bielej palice zastaví a informátor Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska mu vysvetlí správny postup, aby viac nepochybil. Vodičov, ktorí na signalizáciu zareagujú správne odmenia symbolickým voňavým autíčkom.  

Po pandemickej prestávke sa v rámci Dňa bielej palice vracia aj druhá línia tejto aktivity, a tou je mapovanie porušovania Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Hliadky Mestskej polície v Bratislave i Banskej Bystrici sa zamerajú na prekážky na reliéfnych orientačných prvkoch, teda tzv. umelých vodiacich líniách, varovných a signálnych pásoch v uliciach i obchodných centrách. „Vodičov i šoférky vídame zaparkovať auto na nepredvídateľných miestach na chodníkoch, v peších zónach a, dokonca, aj na vodiacich líniách. Mnohé prevádzky na vodiace línie umiestňujú reklamné pútače. Voči vodičom či majiteľom obchodov však nebudeme represívni, ale spolu s odborným pracovníkom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska ich upozorníme na dôležitosť týchto línií pre ľudí so zrakovým postihnutím,“ vysvetľuje Peter Borko, vedúci Oddelenia komunikácie Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. Trvalým problémom mnohých miest sú elektrické kolobežky. „Nevhodne zaparkované kolobežky sú komplikáciou nielen pre ľudí so zrakovým postihnutím, ale aj pre mamičky s kočíkmi a seniorov. Počas Dňa bielej palice budeme užívateľov upozorňovať, ako môže nesprávne zaparkovanie zariadenia sťažiť život mnohým ľuďom. Pritom k náprave stačí málo, rešpektovať iných a stanovené pravidlá,“ dopĺňa P. Borko.

Partner: Nadácia Allianz

Logo Nadácie Allianz

Mediálny partner: Zelená vlna RTVS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *