Gratulujeme víťazom motivačnej súťaže!

Milé Pastelkáčky a milí Pastelkáči, naši šikovní dobrovoľníci, ďakujeme, že ste sa k nám pridali a usilovali sa počas hlavného zbierkového dňa Bielej pastelky. Vaša snaha priniesla krásne ovocie, celkový výnos dosiahol čiastku 211 786,96 €. Je to rekord, aký sme počas hlavného